14 sierpnia 1920

Eksplozya w zakładach budowy okrętów w Tule.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Wiedeń, 29 czerwca. (K). Z Moskwy donoszą, że w Tule straszna eksplozya zniszczyła zupełnie zakłady budowy okrętów, przyczem zginęło 200 osób, a 2000 odniosło rany. Bolszewickie pisma „Prawda” i „Izwiestia” twierdzą, że eksplozya jest dziełem rosyjskich kontrrewolucyonistów.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 01-07-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.