14 sierpnia 1920

Wybuch powstania przeciwbolszewickiego w Rosyi.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Wiedeń, 29 czerwca. (K). Z Odessy donoszą, że w Charkowie wybuchła rewolucya przeciw bolszewikom w wielkim rozmiarze. Ludność miejscowa, dobrze uzbrojona, zaatakowała i zdobyła Pawłograd. Powstanie rozszerza się na inne gubernie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 01-07-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.