1 października 1920

Emir Fayzal.

Francya ma niemało kłopoty, których sprawo; jest „król Hedżasu" emir Fayzal. Ogłosił się on królem na kongresie szejków w Damaszku, że wywołało sprzeciw wielu szczepów arabskich. Król Fledżasuu nie obce się ukorzyć przed Francyi, która z ramienia Rady najwyższej otrzymała mandat nad Syryą i żąda dla siebie całej Syryi i Palestyny. Na tem tle powstał zbrojny konflikt. Francya wysłała swe wojska pod Dardanele, a w potyczkach na razie padło 20 ludzi. Podobno emir Fayzal, którego całe królestwo i sposób sprawowania władzy są wysoce operetkowo, ugiął się łut nieco i ma zamiar ustąpić żądaniom francuskim.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 31-07-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.