25 września 1921

Polska zakupiła zboże w Rumunii.

Warszawa, (PAT) „Kuryer poranny podaje: Min. aprowiz. zakup to znaczną ilość zboża w Rumunii, ponieważ jednak odczuwa się brak wagonów, rząd polski wyraził zgodę na dostarczenie potrzebnej ilości pustych wagonów.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 16-11-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.