28 lipca 1921

Niemcy o nowem położeniu Gdańska.

Cala prasa niemiecka poświęca bardzo wiele miejsca sprawie konwencyi polsko-gdańskiej. „Danziger Neueste Nachrichten" polemizują z twierdzeniem, jakoby podpisana w Paryżu konwencya zawierała w porównaniu z projektem poprzednim tylko gorsze dla Gdyńska postanowienia i wykazuje, że delegacya gdańska w kilku nunktatih wywalczyła polepszenie dla niektórych postanowień. Dotyczy to flagi, cła i waluty, które to sprawy były w poprzednim projekcie niejasno ujęte.

 

Również ,,Danziger Ztg” zajmuje nie tak nieprzejednane stanowisko, jak dawniej, i zaznacza z naciskiem, że samodzielność Gdańska mimo tych zmian nie została w niczem naruszona. Dzienniki wskazują na znaczne rozszerzenie praw polskich w Gdańsku pod względem Językowym. Daje to powód do różnych obaw, że skutkiem tego ucierpieć moi ze niemiecki charakter Gdańska.

 

Zdecydowanie natomiast wronie stanowisko wobec Polski zajmuje organ katolickiego centrum ,,Danziger Volksblatt", który nie może się pogodzić z prawami, przyzimnemi Polsce w Gdańsku, a zwłaszcza z równouprawnieniem języka polskiego. Namiętnie też występują dzienniki przeciwko przyznaniu Polsce militarnej obrony Gdańska. Pisma socyalistyczne naigrawają się z rzekomej wolności miasta Gdańska.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-11-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.