18 stycznia 1921

Opłata pocztowa listów zagranicznych 15 Marek.

Pocztowy kongres światowy, który obradował niedawno w Madrycie, przyjął konwencyę światowego związku pocztowego, według której międzynarodowa taryfa za list wynosi 50 centimów, za kartę pocztową 30 centimów, za druk wagi 60 gramów 10 centimów. W walucie francuskiej, ponieważ kurs lego franka wynosi obecnie 30 Marek, to leż opiatu listu za granicę będzie kosztować aż 15 Marek.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 30-11-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.