18 stycznia 1921

Europejskie małe państwa w niebezpieczeństwie.

Orędzie Wilsona.

(Telegram „Ilustr. Kuryera Codz.”)

Wiedeń, 11 stycznia. Dnia 9 b. m. - jak donoszą z Waszyngtonu – odbył się bankiet Partyi Demokratycznej, na którym odczytano zapowiedziane Oredzie Wilsona. W orędziu tem Wilson zapowiada, że z kwestyi Ligi Narodowej zrobi hasło wyborcze, ażeby przekonać się o istotnych zapatrywaniach kraju. Traktatu pokojowego nie można zmienić. Można tytko zawrzeć osobny pokój z Niemcami, co przysporzyłoby Ameryce wiele kłopotu. Usunięcie się Stanów Zjednoczonych z Ligi Narodów stanowiłoby groźne niebezpieczeństwo dla małych państw Europy.

 

Partya Demokratyczna powzięła rezolucyę zapowiadającą bezwzględne poparcie Bonowi w jego zabiegach o ratyfikacyę traktatu pokojowego, a co do senatorów, którzy robią obstrukcyę tej ratyfikacyj oświadczyła, że zasługują na pogardę świata.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-01-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.