4 marca 1921

Pożyczka odrodzenia w Brazylji.

Warszawa, 24.1. (Pat).

Poselstwo polskie w Rio-de-Janeiro zajęło się energicznie sprzedażą pożyczki Odrodzenia wśród kolonji polskich w Brazylji. Ogółem na terenie Brazylji zapisy na pożyczkę Odrodzenia osiągnęły sumę około 27 miljonów mk., który to rezultat uważać należy za bardzo pomyślny.

 

Dziennik Białostocki, 25-01-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.