16 kwietnia 1921

WYSYŁKA WOJSK FRANCUSKICH I ANGIELSKICH PRZYGOTOWANIA NIEMIECKIE.

Paryż. (E. E. Radio). Dzienniki podaję. że rozpoczęto wysyłkę wojsk francuskich i angielskich na G. Śląsk. Rząd niemiecki czyni przygotowania dn prze wiezienia emigrantów. których liczba wynosi 200 tys. Transporty emigrantów korzystaj; z pierwszeństwa.

 

Kurjer Poznański, 01-03-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.