23 stycznia 1922

Wielka katastrofa kolejowa pod Kijowem.

(Telegram własny „Ilustrowanego Kuryera Codziennego”).

Moskwa, 12 października. Wskutek umyślnego zniszczenia szyny koljowej pod stacyą Teterew wykoleił się pociąg, idądy z Kijowa. Kilka wagonów zniszczonych, 30 osób zabitych i wiele rannych. Sprawcy katastrofy ostrzeliwali pociag po rozbiciu, uprowadzili i obrabowali ponadto rozbitków, przyczem zastrzelili 15 osób.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-10-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.