22 maja 1922

Francya zmniejsza liczbę urzędników o 50.000.

Z Paryża donoszą, iż komisya skarbowa przyjęła wniosek jednego z posłów, przewidujący na rok 1922 zmniejszenie liczby urzędników o 50.000. We wniosku wskazane na te, że Francya obecnie zatrudnia o 147.000 urzędników więcej, aniżeli w roku 1914, jak równie wyrażono życzenie, ażeby w latach 1923-24 zarządzić podobne ograniczenie sił urzędniczych i zbliżyć się przez te do cyfry przedwojennej.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 18-11-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.