6 czerwca 1923

Statua wyzwolonej Lonaryngii w Metzu.

Piątego czerwca odsłonięto w odległości dziesięciu kilometrów od Metzu statuę, przedstawiającą wyzwolenie Lotaryngii z jarzma niemieckiego. Jest to dzieło lotaryńskiego rzeźbiarza, p. Hannaux. Statua jest odlana z bronzu, pochodzącego z dział niemieckich. Zaznaczyć należy, ze na sześć lat przed wojnę, światową powstała myśl, aby na tymże placu gdzie obecnie wznosi się świeżo odsłonięta statua, postawić pomnik Lotarynczykom, którzy w r. 1870 radli na polu walki w obronie ojczyzny. Projekt pomnika opracował tenże rzeźbiarz, pan Hannaux. Przedstawlał on Francyę, trzymająca podziurawiony kulami sztandar i tulącą do siebie żołnierzyka francuskiego, któremu kula przeszyła serce. Cesarz Wilhelm, rzecz to bądź co bądź dziwna, w pewnej chwili zgodził się na to i polecił nawet namiestnikowi przybrać barwami francuskiemi miejsce okalające pomnik, a 50ciu oficerom niemieckim — złożyć tam wieńce. Dziś miejscowość Neusseville pod Maizem posiada więc dwa pomniki: jeden czczący pamięć obrońców z roku 1870, drugi zaś — tryumf wyzwolenia.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 09-06-1922

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.