6 czerwca 1923

Watykan przeciw uprzywilejowaniu żydów

w Palestynie.

(Te. własny "Il. Kuryera Codz.")

Londyn, 2 lipca. (Z). W kołach katolickich oczekuja nowej encykliki papieskiej, jaka ma być ogłoszona jeszcze przed powrotem Schanzera z Londynu do Rzymu. Papież ogłosi w niej program polityczny i podkreśli dawne uprawnienia Kościoła katolickiego (równouprawnienie Kościoła w sprawach świeckich). Z uprawnień tych zamierza Kościół skorzystać w zakresie spraw wschodnich, w szczególności zaś co do mandatu Anglii w Paiesłynie.

 

Watykan zamierza wystać nową notę do Rady Ligi Narodów i wyłuszczy w niej swój pogląd o mandacie Anglii w Palestynie. Zdaniem Watykanu prawa ludności chrześcijań sklej w Palestynie zbyt mało są uwzględnione. Watykan spizeciwia się planowi utworzenia państwa żydowskiego przy równoczesnem upośledzeniu innych wyznań.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 04-07-1922

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.