22 września 1923

Ze świata

Senzacyjne rewelacye Liebknechta

Berlin, 19 maja

Cesarz Wilhelm nie ma szczęścia do – ulubieńców. Każdy z jego licznych pupilów wcześniej lub później wsławił się jakimś procesem kryminalnym, że wspomnimy tylko ks. Eulenburga, ostatnio zaś fabrykanta armat Kruppa, zdradzającego tajemnice państwowe, a pominiemy cały szereg innych mniejszych lub większych przestępców kryminalnych.

Obecnie poseł socyalistyczny Liebknecht ogłosił w „Vorwarts”

Zamach na księcia i powstanie w Albanji

Wiedeń 20-go maja. (Tel. wł. K. W.) - Z Korfu otrzymano wczoraj nieco dalszych szczegółów o zamachu Essada baszy na ks. Wilhelma i o powstaniu w Albanji środkowej.

Weseli kandydaci

Z humorystyki wyborczej we Francyi.

 

Paryż, w maju.

Nietylko Portugalczycy lecz i Francuzi są wesołym narodem. Dowiodły tego znowu ostatnie wybory. Oto kilka obrazków z ruchu wyborczego:

„Posłem miasta Nancy pragnął zostać niejaki Alfred Harmand, który sam siebie nazwał „un joyeux personnage” (wesołą osobistością).