23 marca 1923

Ze świata

Trzęsienie ziemi.

Dziś w Genewie miało miejsce trzęsienie ziemi trwające minutę.  Wywołało ono panikę wśród ludności, jednakże nie pociągnęło ani ofiar w ludziach ani nie wyrządziło szkody.

 

Ilustruwany Kuryer Codzienny, 01-08-1922

Most długości 2 kilometrów

Olbrzymie budowle w Ameryce.

Opinia publiczna w Stanach Zjednoczonych zajęta jest dwoma iście po amerykańsku pomyślanemi projektami, które w ciągu lat najbliższych zostaną urzeczywistnione w Nowym Jorku i San Francisco, a więc nad brzegami dwóch oceanów.

Transport węgla do Ameryki.

Paryż, 25. 7. (Pat. Rad.) Z Waszyngtonu donoszą: 20 okrętów wynajętych zostało w celu przetransportowania węgla z Australji do Stanów Zjednoczonych.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 27-07-1922

"Dziecię cudu".

Zamieszczamy podobiznę lady Chrisabel Russel, której proces rozwodowy wywołał tak wielką sensacyę w towarzyskich kołach londyńskich. Lady Russel, jak już donosiliśmy, była oskarżoą przez swego męża o załamanie wiary małżeńskiej, ponieważ urodziło się dziecko - pomimo, że małżonkowie pozostawali ze sobą w stosunkach tylko braterskich. Lekarz stwierdził, że lady Sussel jest dziewcą, dziecko jej zatem jest prawdziwem "dziecięciem cudu".

Ilustruwany Kuryer Codzienny, 01-08-1922

Emir Turkestanu

Eilwese, 25. 7. (Pat. Rad.) Wedle doniesień z Konstantynopola, Enwer-pasza na życzenie Mahomeda w zajętym przez niego obszarze Azji Mniejszej został obwołany emirem Turkestanu.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 27-07-1922