10 czerwca 1923

Ze świata

Watykan przeciw uprzywilejowaniu żydów

w Palestynie.

(Te. własny "Il. Kuryera Codz.")

Londyn, 2 lipca. (Z). W kołach katolickich oczekuja nowej encykliki papieskiej, jaka ma być ogłoszona jeszcze przed powrotem Schanzera z Londynu do Rzymu. Papież ogłosi w niej program polityczny i podkreśli dawne uprawnienia Kościoła katolickiego (równouprawnienie Kościoła w sprawach świeckich). Z uprawnień tych zamierza Kościół skorzystać w zakresie spraw wschodnich, w szczególności zaś co do mandatu Anglii w Paiesłynie.

 

Watykan zamierza wystać nową notę do Rady Ligi Narodów i wyłuszczy w niej swój pogląd o mandacie Anglii w Palestynie. Zdaniem Watykanu prawa ludności chrześcijań sklej w Palestynie zbyt mało są uwzględnione. Watykan spizeciwia się planowi utworzenia państwa żydowskiego przy równoczesnem upośledzeniu innych wyznań.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 04-07-1922

W Irlandyi - barykady.

Dublin (PAT). Podjęcie kroków wojennych jest oczekiwane każdej chwili. Przeciwnicy czynią gorączkowe przygotowania do walki. Powstańcy ustawili na wielu ulicach barykady. Według dzienników powstanie rozszerza się na hrabstwa zachodnie i południowe, gdzie powstańcy w kilku miejscowościach opanowali konary. 

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 04-07-1922

Dolar wykupuje...

Nietylko w Europie, w państwach o słabej walucie, ale i w Anglii o tem donoszą pisma londyńskie. Stany Zjednoczone wyzyskują sytuacyą i wykupują w Europie wszystko, dzieła sztuki i przedmioty codziennego użytku. Londyńscy kupcy dziel sztuki wydali statystyką, z której widać, że bardzo wiele słynnych dziel i obrazów powędrowało z Anglii do „nowego świata". W ciągu ostatnich 28 miesięcy zakupili Amerykanie w Londynie artystycznych przedmiotów za 4 miliony liber, co stanowi zawrotną, wprost cyfrę. W czasie licytacyj zbiorów w Burdetta-Casta zapłacono za „Romea i Julię" Szekspira z roku 1623 tylko 5.400 liber. Tomik dzieł Szekspira z r. 1685 osiągnął cytrę 2.000 liber. Są to najwyższe ceny, jakie kiedykolwiek płacono za książki, a charakterystyczne dla obecnych paskarskich czasów przez to, że płacili je Amerykanie, ludzie interesu. „Metropolitan", muzeum w N. Yorku, będzie wkrótce bogatsze od Luwru paryskiego, a wtedy zamiast do Paryża, będziemy jeździli do Ameryki patrzeć na europejskie zabytki i dzieła sztuki.

Walka wewnętrzna w Niemczech.

Eilwese, (PAT) Radio. Niemiecka partya demokratyczna, jak również wydział niemieckiej partyi centrum, ogłaszają proklamacyę, zapowiadającą powzięcie jak najzaciętszej walki ze wszystkiemi wrogiemi państwu elemantami.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 27-06-1922

Cholera na Kaukazie.

Moskwa, 24. 6. (AP) Epidemja cholery szerzy się obecnie najbardziej na Kaukazie, oraz na wybrzeżu azowskiego morza. W powiecie melitopolskim zmarło w ciągu dwóch dni w jednej gmienie tylko 140 osób na cholerę.

 

Kurjer Poznański, 27-06-1922