10 czerwca 1923

Ze świata

Francja. Wotum zaufania.

Eilwese, 18. 6. (Pat. Rad.) Przy głosowaniu w dyskusji nad drożyzną w izbie deputowanych francuskiej rząd otrzymał wotum zaufania przez 478 głosów przeciw 98.

 

Kurjer Poznański, 20-06-1922

Głosowanie w Irlandji.

Leafield, 18. 6. (Pat. Rad.) Głosowanie w Irlandji odbyła się w ogóle spokojnie za wyjatkiem 2 miejscowości w Dublinie i w Tipperary, gdzie republikanie starali się przeszkodzić głosowaniu. Pierwsze wyniki wykazują 19731 głosów za paktem i tylko 670 przeciw. Zauważono, że kobiety uprawnione do głosowania, głosowały bardzo sprawnie.

 

Kurjer Poznański, 20-06-1922

Katastrofa lotnicza nad kanałem Lamanche.

Paryż, 18. 6. (PAT. Reuter.) Jak donoszą dzienniki, sekcja dokonana na zwłokach lotnika francuskiego, który spadł niedawno wraz z 2 pasażerami do kanału Lamanche skonstatowała ranę postrzałową.

 

Kurjer Poznański, 20-06-1922

Reorganizacja policji w Niemczech.

Berlin, 17. 6. (tel. wł.) Na żądanie Ententy, aby formalnie policji sprawdzono do rodzaju organizacji policji państwowej z roku 1913 – pruskie ministerjum spraw wewnętrznych zarządziło zmianę żądaną. Już z dniem 1-szym października rb. Zniesione będzie koszarowanie policji: seciny zostaną rozwiązane; również zakazane będą ćwiczenia wojskowe policji. Mundury, po znoszeniu dotychczasowych, będą znowu granatowe.

 

Kurjer Poznański, 20-06-1922

Odnalezienie skradzionego obrazu.

Eilwese, 18. 6. (Pat. Rad.) Jak się dowiaduje „Evening News”, obraz Rembrandta przedstawiający św. Pawła w więzieniu, który był skradziony z muzeum w Stutgardzie, został odnaleziony w Londynie. Istnieje przypuszczenie, że lotnik został postrzelony przez jednego z pasażerów.

 

Kurjer Poznański, 20-06-1922