10 czerwca 1923

Ze świata

Czeskie wojskowe lotnisko w Prościejowie.

Z pism czeskich dowiadujemy się, że rząd czeski przystąpił do budowy wielkiego lotniska wojskowego w Prościejowie na Morawach. Na razie rozpoczęto roboty kanalizacyjne. Rząd czeski bardzo wydatnie popera wojskowe lotnictwo u siebie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21-09-1922

Ludność Niemiec w cyfrach

Według statystyki berlińskiej ostatni spis ludności dokonany w październiku 1949 r. wykazał w Niemczech 59.857.283 mieszkańców. Przewyżka urodzin nad wypadkami śmierci wynosiłła w r. 1919 cyfrę 282.120, a w roku 1920 - 666.358.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 08-09-1922

Pogrzeb lorda Northcliffe w Londynie

W (...) była ceremonia pogrzebu angielskiego króla dziennikarskiego, lorda Northcliffe. Redakcye pism będących jego własnością oraz rodzina zmarłego, otrzymały tysiące depesz kondolencyjnych ze wszystkich zakątków świata. Dziennik angielskie podniosiły ideowość i wielą siłę charakteru nieboszczyka. Pogrzeb jego był wielką angielską manifestacyą narodową. Ilustracya powyższa przedstawia moment przeniesienia zwłok lorda Northelifie do katedry westministerskiej, która nie była w stanie pomieścić w sobie wszystkich delegacyi. - Na pogrzebie obecnych było 7-niu braci zmarłego, ambasadorowie państw obcych, a nawet Lloyd Geroge, zwalczany stale przez prasę lorda Northeliffe, wysłał na pogrzeb swego przedstawiciela.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-08-1922

Taniec wielbłądzi

Na ilustracyi naszej widzimy parę, wykonywującą nowy taniec, który w Londynie zaczyna wchodzić w modę. Jest to t. zw. "taniec wielbładzi", ponieważ tańczący naśladować mają ruchy wielbłada.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 08-09-1922

Zamach na Colinsa

Dublin, 21. 8. (Pat. Havas.) W czasie przejazdu Colinsa dokonano napadu na jeden z towarzyszących mu samochodów. Szofer został raniony. Wypadek ten wywołał w kołach irlandzkich powszechnie oburzenie.

 

Kurjer Poznański, 22-08-1922