25 lutego 1918

Ze świata

Zaburzenia w Rzymie.

Gazety szwarcarskie donoszą, iż w poniedziałek i wtorek urządził tłum w Rzymie manifestacye w gmachu parlamentarnym, przyczem przyszło do zaburzeń, tak że wojsko musiało wkroczyć. Szczegółów brak. Rząd ogłosił w Rzymie stan oblężenia.

 

Dziennik Śląski, 23-02-1918

Frankfurt n. M. (Bocian zdrajcą).

Smutnie zakończyła się dla obwinionych sprawa przed sadem karnym we Frankfurcie n. M. Sługa miejski Fryderyk Koch utrzymywał stosunek milosny z wdową Roli, o którym to stosunku szewc Sommer władzy miejskiej doniósł. Koch jak również, Rollowa, wnieśli skargę na Sommera o oszczerstwo ponieważ zeznali pod przysięgą, że oszczerstwo jest tylko zmyślona potwarz ażeby Kochowi zaszkodzić, skazał sąd oszczercę na dwa miesiące więzienia, które Sommer odsiedział. Na tem nie koniec. Kilka miesięcy po ogłoszeniu wyroku zgłosil się bocian na świadka, składając wdowie Roll bliźnięta w ofierze.

Zamordowania byłych ministrów rewolucyjnych Kokoszkina i Szyngarewa

dokonali dnia 22-go z. m. w Piotrogrodzie marynarze i żohrerze czerwonej gwardyi. Na rozkaz Lenina wykryto już i aresztowano l2-tu zbrodniarzy.

Uchodźcy polscy w Mińsku.

Do Warszawy przybyła w tych dniach większa liczba uchodźców polskich z Rosyi (około 200 ludzi). Przybyli oni z Mińska i z okoke. Władze niemieckie zatrzymały na czas pewien powracających w celu sprawdzenia ich dokumentów, poczem wszystkim, z wyjątkiem żołnierzy, pozwolano udać się do kraju. Uchodźcy opowiadają, że w samym Mińsku, oraz w okolicznych miastach i wsiach zgromadziła się olbrzymia liczba Polaków z całej Rosyi, wszyscy oni pragną powrotu do Polski. Wobec nagromadzenia się tak wielkiej liczby uchodźców, drożyzn w Mińsku ogromna; cena funta chleba dochodzi niekiedy do trzech rubli.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21-02-1918

Pogrom żydów w Kijowie.

Lugano, 19.2. „Agencja Stefaniego” dowiaduje się z Petersburga, że w Kijowie był pogrom żydowski, podczas którego splądrowano 900 domów. (WAT.)

 

Nowa Gazeta, 19-02-1918