21 maja 1918

Ze świata

106 zgromadzeń pokojowych w Anglji.

HAGA. 20.5. (tel. wł.) „Daily News" piszą pod datą 16.5. Na Zielone świątki w Anglji przygotowuje się 106 zgromadzeń pokojowych, zwoływanych pod hasłem pokoju na podstawie porozumienia. W samym Londynie ma się odbyć 17 takich zgromadzeń.

 

Ziemia Lubelska, 21-05-1918

Cesarz Wilhelm na teatr ryski.

Cesarz Wilhelm ofiarował na podupadły podczas wojny niemiecki teatr miejski w Rydze 50000 marek.

 

Ziemia Lubelska, 21-05-1918

Obniżenie racji chleba

Państwowy urząd żywnościowy w Berlinie donosi urzędowo: Widoki dowozu zboża z Ukrainy są niestety zbyt niepewne, aby można na nich opierać plan zaopatrzenia ludności w potrzebną ilość zboża w ostatnich miesiącach przed żniwami. Aby iść na pewno, skazani jesteśmy dla tego na resztę roku gospodarczego głównie na pokrycie naszych potrzeb z zapasów istniejących w kraju. Stojące do dyspozycyi skąpe zapasy krajowe zmuszają nas do ograniczenia zapotrzebowania. Wskutek tego powzięło kuratoryum państwowego urzędu zbożowego za zgoda dyrekcyi na posiedzeniu 11 maja następującą uchwałę, która z dniem 16. czerwca wchodzi w życie:

Dzienna ilość mąki obniżoną zostanie z 200 na 160 gramów na głowę. Dotychczasowe dodatki dla ciężko pracujących robotników

Obniżenie racji chleba

Państwowy urząd żywnościowy w Berlinie donosi urzędowo: Widoki dowozu zboża z Ukrainy są niestety zbyt niepewne, aby można na nich opierać plan zaopatrzenia ludności w potrzebną ilość zboża w ostatnich miesiącach przed żniwami. Aby iść na pewno, skazani jesteśmy dla tego na resztę roku gospodarczego głównie na pokrycie naszych potrzeb z zapasów istniejących w kraju. Stojące do dyspozycyi skąpe zapasy krajowe zmuszają nas do ograniczenia zapotrzebowania. Wskutek tego powzięło kuratoryum państwowego urzędu zbożowego za zgoda dyrekcyi na posiedzeniu 11 maja następującą uchwałę, która z dniem 16. czerwca wchodzi w życie:

Dzienna ilość mąki obniżoną zostanie z 200 na 160 gramów na głowę. Dotychczasowe dodatki dla ciężko pracujących robotników

Zniesienie prawa spadkowego w Rosyi

Petersburska ageneya telegraficzna donosi, iż rada komisarzy uchwaliła 3 maja zniesienie prawa spadkowego w Rosyi. Po śmierci spadkodawcy cały jego majątek ruchomy i nieruchomy przechodzi na własność państwa.

Dziennik Śląski, 19-05-1918