17 grudnia 1918

Ze świata

Olbrzymia dostawa materyału budulcowego z Ameryki.

Belgia, Francya i Anglia zwróciły się do Stanów Zjednoczonych w sprawie dostarczenia materyału budulcowego na blisko milion domów. Sądzą, że wkrótce rozpocznie się żywa czynność budowlana.

 

Dziennik Śląski, 17-12-1918

Z dni przewrotu [fotografie]

w Berlinie

Tłum przed zamkiem w dniu wybuchu rewolucyi w otoczeniu Rady żołnierzy i robotników.

Dwa dni pogromów i rabunków w Ujściu Czeskim.

Wiedeń, 12 grudnia.

Źródła prywatne i urzędowo podają dzisiaj szczegóły o pogromach i rabunkach, jakie się dokonały w ciągu dnia 10 i 11 bm. w Ujściu czeskiem n. Łabą.

Pierwsze zaburzenia nastąpiły tutaj już dnia 2 listopada b. r., w którym to dniu zrabowano doszczątnie tutejszą wyłuszczarnią ryżu.

Strajk robotników w Anglii.

Jak donosi „Daily Telegraph” z Mancheaster, zastejkowało w dystrykcie Lancashire 100.000 robotników tkackich, gdyż nie doszli do proozumienia z pracodawcami odnośnie do żądanej 40-procentowej podwyżki płacy.

 

Dziennik Śląski, 17-12-1918

Wieści ze Lwowa.

Kraków, 13 grudnia.

Oficer przybyły ze Lwowa doniósł nam, że Lwów nie jest w strefie bezpośrednich działań wojennych.

Wobec tego, wiadomość podana przez jedno z pism krakowskich, jakoby Lwów zasypywany był gradem pocisków, a mieszkańcy od trzech dni szukają schronienia w piwnicach, jest grubo przesądzoną.