16 września 1921

Wszystkie publikowane informacje ukazaly się w gazetach/czasopismach sprzed 100 lat. Na końcu każdej wiadomości jest odniesienie do tytułu oraz daty wydawnictwa.

Co do "prawdziwości" informacji: to jest ona równa rzetelności ówczesnych dziennikarzy ;))

Wszystkie materiały publikowane są w oryginalnym brzmieniu języka polskiego sprzed 100 lat, według gramatyki i zasad ortografii ówcześnie obowiązujących.

Czynimy wszelkie starania aby aktualizacja następowała:

  codziennie (informacje oparte o dzienniki) lub

  co tydzień (informacje oparte o tygodniki)