10 czerwca 1923

Dlaczego jest tak dużo błędów gramatycznych?

Wszystkie materiały publikowane są w oryginalnym brzmieniu języka polskiego sprzed 100 lat, według gramatyki i zasad ortografii ówcześnie obowiązujących.