3 czerwca 1923

Sierpień 1914

Na świecie

I wojna światowa:

1 sierpnia – Niemcy wypowiadają wojnę Rosji. Powszechna mobilizacja w Szwajcarii.

2 sierpnia – został zawarty tajny układ pomiędzy Imperium Osmańskim a Niemcami, zapewniający Turcji neutralność.

3 sierpnia – Niemcy wypowiedziały wojnę Francji.

4 sierpnia – Wielka Brytania wypowiada Niemcom wojnę. Rozpoczyna się blokada morska Niemiec.

5 sierpnia – Stany Zjednoczone ogłaszają neutralność w wojnie.

6 sierpnia – Serbia wypowiedziała wojnę Niemcom; Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Rosji.

12 sierpnia – Wielka Brytania wypowiedziała wojnę Austro-Węgrom.

16-19 sierpnia – w bitwie pod górą Cer, około 100 km od Belgradu w Serbii, siły serbskie odniosły zwycięstwo nad siłami Austro-Węgier, było to pierwsze zwycięstwo sił ententy w pierwszej wojnie światowej.

20 sierpnia – Niemcy zdobyły Brukselę.

23 sierpnia – Japonia wypowiedziała wojnę Niemcom.

26 sierpnia – kapitulacja niemieckich sił kolonialnych w Togo wobec wojsk angielskich i francuskich.

Pozostałe wydarzenia:

Marcus Garvey założył „Uniwersalny Związek Doskonalenia Czarnych” (ang. Universal Negro Improvement Association – UNIA), który miał promować jedność Afroamerykanów.

W Cleveland uruchomiono pierwszą elektryczną sygnalizację świetlną.

Otwarty zostaje Kanał Panamski.

Rewolucja meksykańska: Oddziały Venustiano Carranza, dowodzone przez generała Álvaro Obregón, opanowały stolicę Meksyku miasto Meksyk.

Pierwsze w świecie loty polarne nad Arktyką na samolocie Maurice Farman M.F.11, Polaka por. Jana Nagórskiego, oficera armii rosyjskiej, w poszukiwaniu zaginionej wyprawy polarnej Gieorgija Siedowa.

W Polsce

3 sierpnia – powstała Pierwsza Kompania Kadrowa.

4 sierpnia – I wojna światowa: Kalisz został zbombardowany przez Niemców.

6 sierpnia – Józef Piłsudski powołał w Warszawie tajny Rząd Narodowy. Z krakowskich Oleandrów wyruszyła do walki Pierwsza Kompania Kadrowa. Celem było wywołanie w dawnym Królestwie Polskim powstania.

12 sierpnia – Józef Piłsudski wydał Odezwę na wkroczenie wojsk polskich do Królestwa Kongresowego.

14 sierpnia – wielki książę Mikołaj Mikołajewicz wydał manifest, zawierający obietnicę zjednoczenia po zakończeniu wojny ziem polskich z trzech zaborów i nadania im autonomii.

16 sierpnia – w Krakowie powstał Naczelny Komitet Narodowy.

17 sierpnia – 2 września – Zwycięstwo wojsk niemieckich w bitwie pod Tannenbergiem (Grunwaldem) z wojskami rosyjskimi.

Rozpoczyna się tworzenie struktur Polskiej Organizacji Wojskowej.

 

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/1914