8 czerwca 1923

Sierpień 1916

Na świecie

 

I wojna światowa:

3 sierpnia – Rozpoczęła się brytyjsko-turecka bitwa o Romani na Synaju.

4 sierpnia - Liberia wypowiedziała wojnę Niemcom.

28 sierpnia – Niemcy wypowiedziały wojnę Rumunii, Włochy wypowiedziały wojnę Niemcom.

 

Pozostałe wydarzenia:

4 sierpnia - Dania sprzedała Stanom Zjednoczonym południowe Wyspy Dziewicze.

7 sierpnia – Portugalia przystąpiła do wojny po stronie Ententy.

25 sierpnia – Prezydent Woodrow Wilson podpisał ustawę powołującą do życia agencję rządową - National Park Service.

27 sierpnia – Rumunia przystąpiła do wojny po stronie Ententy.

 

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/1916