6 grudnia 1923

Sierpień 1914

Na świecie

I wojna światowa:

1 sierpnia – Niemcy wypowiadają wojnę Rosji. Powszechna mobilizacja w Szwajcarii.

2 sierpnia – został zawarty tajny układ pomiędzy Imperium Osmańskim a Niemcami, zapewniający Turcji neutralność.

3 sierpnia – Niemcy wypowiedziały wojnę Francji.

4 sierpnia – Wielka Brytania wypowiada Niemcom wojnę. Rozpoczyna się blokada morska Niemiec.

5 sierpnia – Stany Zjednoczone ogłaszają neutralność w wojnie.

6 sierpnia – Serbia wypowiedziała wojnę Niemcom; Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Rosji.

12 sierpnia – Wielka Brytania wypowiedziała wojnę Austro-Węgrom.

16-19 sierpnia – w bitwie pod górą Cer, około 100 km od Belgradu w Serbii, siły serbskie odniosły zwycięstwo nad siłami Austro-Węgier, było to pierwsze zwycięstwo sił ententy w pierwszej wojnie światowej.

20 sierpnia – Niemcy zdobyły Brukselę.

23 sierpnia – Japonia wypowiedziała wojnę Niemcom.

26 sierpnia – kapitulacja niemieckich sił kolonialnych w Togo wobec wojsk angielskich i francuskich.