18 stycznia 1918

Kultura

odbędzie się we wtorek, dn. 22 b. m. w sali „Sokoła". Sposobność usłyszenia tak wybitnego śpiewaka zawdzięcza Kraków i Lwów tej okoliczności, że artysta wyjeżdża z Berlina równocześnie na występy do Wiec dnia i Budapesztu. W programie krakowskiego koncertu znajdują się te arye i pieśni, które stanowią główne atuty jego powodzenia. Sprzedaż biletów u J. Rudnickiego — Linia A– B.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-01-1918

odbędzie się w niedzielę, dnia 20 b. m. w sali Tow. lekarskiego o g. 11-tej przed pol. Zagadnienia impresyonizmu w muzyce wspólczesnej omówi p. dr Józef Reiss, zaś odpowiednie utwory odegra prof. St. Lipski. Sprzedaż biletów u J. Rudnickiego.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-01-1918

Z SANOKA piszą nam: Jakkolwiek w mieście naszem istnieje teatr kinematograficzny, zbudowany i urządzony z wielkomiejskim komfortem, pomimo, iż posiada zajmujące programy i cieszy się wzięciem, przecież cale przedsiębiorstwo szarpie nerwami widza, gdyż posiada muzykę, którą zamiast podnieść efekt obrazów, psuje odwiedzającym całą przyjemność. Muzyka, złożona podobno z tutejszych nauczyciela muzyki, jest zupełnie bezwartościowa, a nawet marna, gdyż

Świetną komedyę Terentiusa „Bracia" wystawia w poniedziałek, dn. 21 b. m. w tearze miejskim Ak. Koło Mił. Dramatu klasycznego. Wieczoru dopełnia „Bakalarz" Herondasa, wyborcy i typowy obrazek rodzajowy z sali szkolnej. Kierownictwo artystyczne wieczoru spoczywa w rękach reżysera p. Zelwerowicza. Bilety do nabycia wcześniej w Bibliotece prawników, ul. św. Anny.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-01-1918

ZABYTKI Z ŁAZIENEK i ZAMKU WARSZAWSKIEGO, wywiezione przez Rosyan z Warszawy, znajdują się w stu kilkudziesięciu wagonach kolejowych w Moskwie. Opiekę nad nimi roztacza związkowa rada wojskowa. Dla obrony zabytków z ramienia władz mianowano komisarzem p. Włodzimierza Dybczyńskiego, warszawianina, b. starszego archiwaryusza akt dawnych Królestwa Polskiego.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-01-1918