16 września 1919

Kultura

Spostrzeżenia i uwagi.

„Kurjer Poranny" w numerze z dn. 21-go b. ni., potępiając, zupełnie zresztą słusznie, jakieś dramidło detektywne, demonstrowane w „Olimpji", pisze: „Jest to zaiste budzenie złych instynktów u bezkrytycznej młodzieży, uczęszczającej do elektrycznych teatrów. Kinematograf może podejmować zadania o bardzo poważnem znaczeniu społecznem, jak np. sławny obraz demonstrowany w zimie w „Colosseum" p. t. „Nie zapomnijmy nigdy", lub na małą skalę to samo, zawarte w obrazie naszej krajowej wytwórni p. t. „Ochrana”.

Miejska szkoła dramatyczna.

Komisya teatralna wspólnie z prezydyurn miasta na posiedzeniu w dn. 8 b. m. uchwaliła projekt organizacyj dwuletniego in. kursu dramatycznego dla adeptek i adeptów sztuki dramatycznej. Kierownictwo kursu powierzono prof. Józefowi Wiśnniowskiemu, kierownikowi literackiemu m. teatru powszechnego, znanemu poecie dramatycznemu. Pierwszy kurs zostanie otwarty z dn. 1 października. Nauka odbywać się będzie w godzinach popołudniowych.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-09-1919

Filharmonja — „Cyrk Wolfsona”.

Dramat, wytwórni ameryk. „World'a “.

Pod względem wystawy i różnych sensacji—filma ta jest wyjątkowa i, niewątpliwie, warta zobaczenia.

 

Kino, 21-08-1919

Przedstawienie amatorskie

urządza 14 b. m. w sali Sokoła grono eksp. dzienników krakowskich. Program varjetowy. Następnie tańce Zaproszenia w Admin. „II. Nowin krakowskich". Czysty dochód przeznaczony na rannych Górno. ślązaków.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-09-1919

Corso — „Uroczy urwis".

Dramat wytwórni włoskiej „Italafilm”, z Piną Menicheli w roli głównej; własność ajencji „Corso".

Historja dość częsta w życiu. Młoda, o złotem lecz lekkomyślnem sercu dziewczyna, poślubia człowieka, który żonę swoją traktuje jak piękne bawidelko, które się kocha, stroi, pieści, lecz które odsuwa się zupełnie od prozy życia. A urocze to stworzenie kocha bardzo swojego męża, chce mu się podobać, więc wydaje niebywałe sumy na toalety, klejnoty, nie zdając sobie zupełnie sprawy z tego, że ukochany, nie umiejąc odmówić pięknej kapryśnicy, wdaje się w coraz ryzykowniejsze interesa, aż w końcu staje nad przepaścią ruiny, w którą w dodatku chce zepchnąć go, odrzucony ongi konkurent jego żony.