26 czerwca 1922

Kultura

Stulecie romantyzmu polskiego 1822-1922

Sto lat minęło od chwili. gdy na wiosnę 1822 roku, zjawił się pierwszy tom poezyi Mickiewicza. Cały naród czci tę wspaniałą rocznicę, młodzież krakowska była pierwsza, która wieczorem o podniosłym a bogatym programie, rocznicę tę przypomniała. Nasza rycina podaje portret naszego wieszcza, z czasów tej właśnie młodości Mickiewicza, malowany przez przyjaciela poety. Wańkowicza. Artyste przedstawił nam wieszcza natchnionego pięknością Krymu, gdy patrząc na jego urodę, mówi:

Lubię poglądać wsparty na Judahu skale,

Jak spienione bałwany to w czarne szeregi

„Król się bawi".

Operetka Freunda, muzyka Nelsona.

Jego wysokość król Syjamu się nudzi. Otoczony swymi 475 żonami wyczerpał wszystkie możliwości rozrywki, a jego 475 teściowych daty mu poznać cale piekło udręki i scen rodzinnych. Król Syamu chce się rozerwać, więc widzimy go dzięki scenie Nowości w Paryżu, w poszukiwaniu nowych... żon. Ześmy mogli w ten paradoks uwierzyć, aby ucieczką od pot tysiąca żon mogło być szukanie nowych żon, zawdzięczamy tylko wspaniałej, popisowej roli p. Wesołowskiego, który każdą kandydatkę małżeńską mógł nastroić odrazu optymistycznie i odjąć wszelkie wątpliwości. file nie tak to ledwo idzie w Paryżu, jak w Syjamie. gdzie każde nieporozumienie i zawikłanie można rozwiązać — toporem. To też król jest nieszczęśliwy, gdy mu w interes włazi całkiem ordynarny rekrut francuski o manierach rekruta conajmniej wschodnio-galicyjskiego.

Posąg św. Szczepana w Germańskiem Muzeum Narodowem.

Rysownik nasz, pracując w Germańskiem Muzeum, zanotował dla nas przedstawiony na załączonej rycinie posąg dlatego, że ta rzeźba jest dziełem epigońskiem krakowskiej sztuki. Rzeźbił ją Jakiś utalentowany uczeń Stwosza, może krakowski Bolcz, może Mikołaj Polak, który współcześnie ze Stwoszem wiele ołtarzów w południowych Niemczech, w Tyrolu i Austryi wykonał. Draperya jednak tej rzeźby jest zbyt twarda, rysunek zbyt mało skomplikowany, aby to dzieło poczytać za własnoręczne dzieło Stwosza lub przypuścić współudział jego ręki.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-05-1922

Stara muzyka przeciw nowej.

Interesująca książka Wandy Landowskiej.

Wanda Landowska, znani wirtuozka na starych instrumentach, jak szpinet, viola di gamba, viola d’amour i tp. wydała obecnie interesującą książkę, w które) wypowiada swoje poglądy na starą i nową muzykę. W książce tel, stanowiącej artystyczne ordo autorki. Landowska usiłuje wykazać, te stara muzyka nie jest bynajmniej trupem, ale cudnym, wiecznie kwitnącym kwiatem o nieśmiertelnie świeżych barwach i zapachu.

„Chłopi” Reymonta!

Słynna powieść na ekranie i Niebywała atrakcya polskiej sztuki filmowej! W głównych rolach Franka!, Leszczyńska, Rydzewski, Kamińska, Mierzejewski, Hryniewicz itd. od czwartku 4 b. m. w kinoteatrze „Sztuka" św. Jana 6.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 05-05-1922