23 czerwca 1918

Kultura

Skandal w Teatrze Miejskim

Od grona widzów otrzymujemy pismo, w którem oburzeniem donoszą nam, że na wczorajszem przedstawieniu „Maryi Leszczyńskiej" na drugim akcie musiano w czasie akcyi spuścić kurtynę, ponieważ jedna z artystek uważała za stosowne nie wyjść na scenę w chwili, kiedy przyszła na nią kolej.

 

Rozległy się — czytamy dalej — wołania głośne: „Majdrowiczówna! Majdrowiczówna! Majdrowiczówna!" Wśród hałasu i wrzawy podniesiono wreszcie kurtynę i

Żeromski przeciw Przybyszewskiemu

Ukazała się niedawno na polkach księgarskich broszura Stefana Żeromskiego w której znakomity pisarz orania niedomagania naszej literackiej pracy i potrzebę organizacji wysiłków, zmierzających do obrony czystości języka oraz szerzenia kultury artystycznej i literackiej.

 

Żeromski w książce swej zaatakował ostro Przybyszewskiego. Atak swój rozpoczął pewnem sprostowaniem

Likwidacja operetki warszawskiej

Z Warszawy donoszą: Warszawska miejska Delegacja kultury ma rozstrzygnąć sprawę likwidacji operetki. Właściciel teatru „Nowości" podniósł komorne z 25 tys. na 60 tys. marek. Operetka nie mogąca zarobić na własne koszta, spoziera lękliwie w stronę magistratu. Ale wyszedł jut z druku raport—obszerny tom—komisji do opracowania reformy teatrów, napisany przez świetnego krytyka, p. Lorentowicza i ten raport żąda, aby miasto operetkę zostawiło własnemu losowi. Zapewne w przewidywaniu tego losu p. Śliwiński Ludwik usuwa się z tego przedsiębiorstwa.

Ziemia Lubelska, 18-06-1918

Z teatru

Po kilkuletniej przerwie wystąpili zeszłego czwartku gościnnie po raz pierwszy państwo Szczurkiewiczowie na scenie naszej, kreując główne role w sympatycznej komedyi Korzeniowskiego p. t. "Panna mężatka".

 

Przyjęcie, jakie publiczność nasza zgotowała tym dziś jeszcze gościom, lecz z rozpoczęciem nowego sezonu dyrektorom teatru naszego, świadczyło jak na, piękniej o gorących sympatyach, zdobytych przez pp. Szczurkiewiczów w mieście i dzielnicy naszej.

Zdzisław Witmir

Dnia 10 kwietnia r. b. odszedł z tego świata Bolesław Lorberblat, poeta, pisujący pod pseudonimem Zdzislawa Witmira.

 

Urodzony dn. 15 stycznia 1878 roku w Warszawie, tutaj uczęszczał do Szkoły realnej, po której ukończeniu wyjechał na studya filozoficzne do Berlina. Ciężkie warunki materyalne, w jakich się znajdował, zmusiły go jednak już rychło do przerwania tych studyów. Wstąpił wówczas do