19 marca 1919

Kultura

S. p. Karolina ze Szmurłów Muszkat.

W dniu 11 lutego r. b. zakończyła życie w Lublinie znana w szerokich kolach artystycznych warszawskich Karolina ze Szmurłów wykształciła się w szkat. Zmarła malarstwie na kursach przy muzeum d-ra Bairanieckiego w Krakowie. .które wówczas pozostawało pod przewodnictwem Matejki, następnie w Warszawie, pod kierunkiem prof. W. Gersona i K. Alchimowicza. Prace Jej z dziedziny malarstwa i sztuki stosowanej zyskały nagrody na wystawach w Warszawie i Krakowie. Cześć jej pamięci.

„Wesoły Ul".

Dowcipna farsa „Wyjątkowa okazja" —Webera, nastrojona na nutę bujnego utrzyma się jeszcze na repertuarze kilka dni. Bogaty obfitością i doborem ostatnich nowości dział kabaretowy byt nadzwyczaj gorąco przyjmowany. Reż. Janusz Sarnecki jako wykonawca ukazał się w nastrojowym wierszu p. t. „Rapsod Żałobny na śmierć pułkownika Mikołaja Romanowa" pióra J. Tuwima, ten sam wykonawca zbierał również oklaski za pełną pomysłu sceną śpiewano tańczoną „Nowy świat" na tle malowniczej dekoracji.

Niedzielny poranek w "Corsie".

Program niedzielnego poranku zadowolnić mógł nawet wybredne wymagania. Publiczność w skupieniu wysłuchała legendy Wieniawskiego w wybornym wykonaniu p. Brzezińskiego i na-strojonych świetnie przez dyr. J. Michorawską wypowiedzianych wierszy. Śpiew miał przedstawicieli w pp. Pobożance, Jenocie i prof. Szellerze. P. Janota zbierał sute oklaski za arję z „Pajaców". Prócz tego orkiestra wykonała z powodzeniem dwa utwory.

 

Ziemia Lubelska, 11-03-1919

Teatr Wielki.

Dziś popołudniu po cenach zniżonych wesoła i melodyjna opereta „Manewry jesienne"; wieczorem silna sztuka Gabrjell Zapolskiej, stale zapełniająca widownię, „Sybir", w głównych rolach z pp. Urbańską, Dąbrowską, Klońską, Winiaszkiewiczową, Waclawska, Halickim, Dąbrówskim, Konarskim, Batogowskim, Ludkiewiczem, Komornickim, Biernackim, Teńskim i in. Sztuka ta wystawiona jest i grana nader starannie.