20 marca 1918

Kultura

Potrącenia za udział w strajku

Magistrat zawiadomił radę miejską, że otrzymał wniosek tymczasowej delegacji pracowników mińskich co do przekazania na szerzenie oświaty i kultury na Podlasiu i Chełmszczyźnie funduszu, powstałego z 4% potrąceń z pensji za udział w strajku w d. 15 stycznia pracowników miejskich, do którego to przedstawienia dołączyli się następnie pracownicy sekcji tanich kuchni.
Sprawa ta była przedmiotem specjalnych obrad w d. 1 i 5 b. m. i zdecydowana została przez magistrat przychylnie.
Kurjer Warszawski, 17-03-1918

Afisze wojenno-pożyczkowe.

W berlińskim centralnym instytucie wychowania publicznego zgromadzono 38 tysięcy książek dotyczących wojny i 2,500 pism. 85 pism redagowanych w okopach po obydwóch stronach frontu uzupelnia tę niezwykłą kolekcję eksponatów wojennych.

 

Dla historyka rzeczy te w przyszłości będą świetnym materiałem do zrozumienia psychologji walczących narodów. Dowie się z nich, jakie uczucia ożywiały Niemców, Francuzów, Anglików, Włochów, Polaków czy Rosjan.

Wesoła żaba.

Inauguracyjne przedstawienie kabaretu „Wesoła Żaba" odbędzie się w sobotę dnia 16 b. m. o godz. 7 i pól wieczorem w lokalu przy ul. Sławkowskiej 30. W skład wyborowego zespołu wchodzą: Dyr. Wyrwicz z świetnemi swemi monologami, Józefa Borowska (obrazek starej Warszawy), znakomita bosonoga tancerka Guller, ekscentryczna tancerka Gerard, krakowska subretka p-na Rawicz (wesołe piosenki Krumłowskiego), p-na Polacky (czeska pieśniarka) i p. Melina pikantne deklamacye. Bilety można wcześniej nabywać w handlu perfumeryi „Alba” ul. Szczepańska 7 i przy kasie teatrzyku „Wesoła Żabo” ul. Sławkowska 30. Przedstawienia odbywać się będą codziennie, w niedzielę i święta dwa przedstawienia: popołudniowe o godz. 5 i wieczorne o 8.

Nowy Salon sztuki

na Wierzbowej zmienił swą wystawę. Obok zwykłych gości tych wystaw jak Fałat, Kossak Wojciech czy Axentowicz, przetwarzający obecnie motywy Wawelskie. od których zaczął swą karjerę artystyczną,, znalazł się na wystawie tym razem bardzo typowy obraz Jacka Malczewskiego i świetne stado koni Juljusza Kossaka. Perlą jednak wystawy jest wielki obraz Chełmońskiego, ze zbiorów prywatnych wydobyty. Ten łan zbożowy z niebieskiemi plamami chabrów należy niewątpliwie do najlepszych dziel artysty i raz jeszcze zdumiewa w nim jak napozór prostymi, niewyszukanymi środkami technicznymi Chełmoński umiał osiągnąć najwyższą doskonałość.

 

Nowa Gazeta, 16-03-1918

„Śluby dębnickie”.

Gdy z początkiem wojny zdziesiątkowany ewakuacyami, internowaniem i branką wojskową Kraków, znalazł się wobec niebezpieczeństwa oblężenia obydwa teatry zamknęły swe podwoje, a niedobitki aktorów schroniły się i znalazły gościnę w Teatrze „Nowości" przy ul. Starowiślnej. Publiczność otrząsnąwszy się z pierwszego przygnębienia zaczęła coraz liczniej odwiedzać „Nowości", gdzie właśnie w pierwszorzędnej obsadzie grano świeny wodewil K. Krundowskiego p. t .„Śluby dębnickie", które — można trafnie powiedzieć — były ostatnim wesołym uśmiechem, zapadującego w ciężki sen wojenny Krakowa.