19 listopada 1919

Kultura

Z „Bagateli".

Zarówno „Kobieta bez skazy" jak i „Dudek" wypełniają stale widownię teatru doszczętnie. Wobec tego, że na sobotnie dziesiąte z rzędu przedstawienie świetnej komedyi Zapolskiej bilety były Już od dni paru rozchwytane a mnóstwo osób odeszło od kasy, „Kobieta boz skazy" powtórzona będzie we wtorek, czwartek i sobotę po raz jedenasty, dwunasty i trzynasty. Pozostałe dni tygodnia wypełni „Dudek" Feydeau'a, który jak się zapowiada, osiągnie również pokaźną cyfrę przedstawień. Kasa teatru urzęduje od g. 9 rano a mieszcząca się również w gmachu „Bagateli" kasa zamawiań sprzedaje codziennie bilety aa wszystkie objęte repertuarem przedstawienia.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-11-1919

„Przedstawienie operowe”.

W dniu 7 b. m. w „Halce"; wystawionej przez krak. Tow. operowe, wystąpi znakomita śpiewaczka opory warszawskiej p. Maryn Mokrzycka, dając nam znów podziwiać w tej roli swą najświetniejszą kreacye. Bilety do nabycia w sklepia Wgo Rudnickiego, Linia A—B.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 06-11-1919

Z „Bagateli”.

Dzisiaj 3 b. m. wieczorem na ogólne żądanie po raz ostatni „Hiszpańska mucha", która stale zapełnia widownię teatru, budząc szalone wybuchy śmiechu i wesołości. Koncertowo grający zespół z pp. Czarnowskim, Fritschem, Dante-Baranowskim, Dębowiczem, Brzeskim i Trzywdarem, oraz pp. Dąbrowską, Sznage, Zawiejską i Tęczyńską zapewnił farsie sukces niebywały.

Z „Bagateli”.

Wystawiony wczoraj po raz pierwszy „Dudek" zdobył, powodzenie zupełne. Wyborna gra całego zespołu, polna pomysłowości i humoru, podobała się ogólnie, budząc ustawiczne oklaski na widowni, rozbrzmiewającej śmiechem i wesołością. Wobec zdecydowanego sukcesu świetnej krotochwili, powtórzeni ona będzie dzisiaj we czwartek i w piątek. Dyrekcya „Bagateli" wprowadza także „popołudniówki" sobotnie po cenach popularnych. Widowiska te rozpoczynać się będą o godz. 4 punktualnie, a kończyć najpóźniej o godz. wpół do 7 wieczorem. Pierwsza „popołudniówki” odbędzie się w najbliższą sobotę 8 b. m. Bilety na wszystkie, ogłoszone afiszem, przedstawienia sprzedaje codziennie kasa „Bagateli”.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 06-11-1919

Kobieta bez skazy

Zapolskiej na wczorajszem przedstawieniu znowu zapełniła widownię teatru doszczętnie. Entuzyastyczne głosy krytyki, istotna duża wartość. Komedyi, a przytonu świetne wykonanie i oprawa dekoracyjna zapewnia Kobiecie bez skazy" długi żywot na scenie „Bagateli". Dla publiczności interesującą będzie również wiadomość, że na jednem z najbliższych przedstawień „Kobiety" spodziewaną jest obecność znakomitej autorki, która zachęcona głosami prasy zamierza przyjechać do Krakowa.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 01-11-1919