10 czerwca 1923

„.Zorza” - Sienkiewiczowi.

 

Ruchliwy tygodnik oświatowo - społeczny, „Zorza", wydawany z ogromnem umiłowaniem ludu przez p. Kazimierza Króla, poświęcił ostatni zeszyt Henrykowi Sienkiewiczowi z powodu 45-lecia jego działalności pisarskiej. Obok artykułu „Co chłopu polskiemu dał Henryk Sienkiewicz" i obszernego popularnego życiorysu pisarza, zamieszcza „Zorza" szereg wycinków z listów z pod wiejskiej strzechy, nadesłanych Sienkiewiczowi z okazyi obchodu 30-lecia jego działalności i zachęca swych czytelników, by i teraz też dali w swych listach wyraz hołdu i uwielbienia dla wielkiego pisarza.

 

Świat: pismo tygodniowe ilustrowane, 25/31-07-1914

 

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.