10 czerwca 1923

Depesza do Sienkiewicza

„Rus. Wiedom." piszą, iż Towarzystwo moskiewskie miłośników literatury rosyjskiej z okazji wyboru Henryka Sienkiewicza na honorowego członka Akademii piotrogrodzkiej wysłało do Sienkiewicza taki telegram:


„W znamiennej chwili wzajemnego zbliżenia narodów rosyjskiego i polskiego najstarsze rosyjskie Towarzystwo literackie wita pana, sławnego pisarza ziemi polskiej z powodu wyboru na honorowego członka Akademji rosyjskiej.

 

„Wybór ten jest jednocześnie dowodem uznania dla pańskiej owocnej i świetnej działalności i wyrazem współczucia dla kraju, którego przeszłość i teraźniejszość odtwarzałeś pan z tak wybitnym i świetnym talentem oddawna już należycie ocenionym przez rosyjskich czytelników.

 

„W chwili historycznej, gdy dla Ojczyzny pana wschodzi zorza nowego życia, Towarzystwo miłośników historji, witając pana i winszując mu, wierzy mocno, iż wzmocniona podczas wielkiej walki jedność dwóch narodów słowiańskich doprowadzi również do ściślejszych stosunków pomiędzy, reprezentantami literatur rosyjskiej i polskiej na gruncie pracy kulturalnej i w służbie ideałom wspólnym."
Kurjer Poranny 20-01-1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.