18 maja 1922

Koncert na schroniska dla legionistów.

 

Przy szczelnie wypełnionej sali Resursy urzędniczej odbył się wczoraj koncert na schroniska dla legionistów. urządzony staraniem komitetu Samarytanina polskiego.

 

Część wokalną koncertu objęła znana śpiewaczka-artystka, p. Filipek-Jaworzyńska. Pieśni Kartowicza, Paderewskiego, Galla znalazły w niej genialną wykonawczynię. Nie milknące oklaski były nagrodą za kilka chwil prawdziwej biesiady artystycznej.

 

Również i deklamacye znanego i cenionego deklamatora, p. Dworskiego, znalazły szczere uznanie u publiczności. — Wiersze Konopnickiej »Chłopskie serce”, „List z Sybiru” Or-Ota odtworzył p. Dworski z niezwykłą mocą. Wkońcu podnieść należy wspaniałą grę kwintetu prof. Bol. Kopystyńskiego, który z prawdziwie obywatelską ofiarnością spieszy z niesieniem artystycznych wrażeń spragnionej dobrej muzyki publiczności krakowskiej.

 

 

Z koncertem połączony był podwieczorek, podawany przez urocze Krakowianki, pp. Maryę i Janinę Reichertówny, Śleczkowską, Z. i W. Swiszczowskie, Buliczównę i w. i.

 

Dochód z koncertu bardzo znaczny; zasługa to komitetu, na którego czele stał red. p. S. Krystak.

 

„Pieść z 1831 roku” na scenie teatru polskiego, Fot. Malarski i Tavrell.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-09-1915 (Foto.: Tygodnik Illustrowany, 25-09/01-10-1915)

 

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.