10 czerwca 1923

Skonfiskowana książka Sienkiewicza

 

Na zasadzie rozporządzenia łącznych ministeryówz 25 VI 1914 R.G.Bl.L.158, nazasadzie § 7 lit. a) ustawy z 5 V 1869 R. G. Bl. Nr. 66 — zakazuje się rozszerzania książki p. t.: „Polonais et Russes“ per H. J. Sienkiewicz*). Imprimerie de la société de publicité Lausané. 

            Z c. k. Dyrekcyi Policyi w Wiedniu 24 października 1915.

            *) Chodzi tu o książkę napisaną przez syna świetnego pisarza polskiego.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12 grudnia 1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.