10 czerwca 1923

Rocznica urodzin Sienkiewicza

 

Prof. Ignacy Chrzanowski przypomina w „Głosie Narodu", że właśnie na obecny czas przypa­da siedmdziesięciolecie urodzin Sienkiewicza. Przed dwoma miesiącami podnieśliśmy już zna­czenie tej pięknej daty dla naszego narodu.

Szkoda wielka, że rok wojny nie pozwala nam na złożenie takiego zbiorowego hołdu znakomi­temu pisarzowi, jaki mu się należy za te nie­zmierne zasługi, które oddal polskiej literaturze.

Niestety,

wojenny czas wysunal na plan pierwszy naszego życia publicznego tak tragiczne i palące kwestye, iż społeczeństwo polskie musi odłożyć złożenie podobnego hołdu do czasów pokojo­wych, kiedy surmy wojenne ucichną.

Cała prasa polska podziela ten pogląd, co wy­rażono w szeregu artykułów i artykulików przed dwoma miesiącami. Poświęcono już wówczas poważne słowa tej pięknej rocznicy. Na tym skrom­nym hołdzie trzeba dziś, niestety, poprzestać.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 7 maja 1916

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.