10 czerwca 1923

Po jubileuszu H. Sienkiewicza

 

Stronnictwo ludowe Henrykowi Sienkiewiczowi.

            Z inicyatywy prezydyum stronnictwa ludowego reprezentacya polityczna ludu polskiego uchwaliła 29/IV br. na zebraniu w Krakowie wysłać Sien­kiewiczowi adres, którego redakcyę powierzono prezesowi stronnictwa, posłowi Jakóbowi Bojce. Adres ten jest, ozdobiony przez p. Włodzimierza Tetmajera, a zaopatrzony podpisami wszystkich posłów parlamentarnych i sejmowych P. S. L.

 

            Adres podnosi, że wielki pisarz dawał głodne­mu ludowi chleb duchowy, a kiedy nastały czasy innego nieurodzaju razem z innymi, dobrymi synami Polski, uciułanym groszem, karmi głodne rzesze powszednim chlebem, pragnąc, aby to, co zostać może w Polsce, przetrwało do lepszych czasów.

            Popularność Henryka Sienkiewicza wśród ludu charakteryzuje adres, zwracając się w tych sło­wach do orędownika sprawy polskiej:

            „Twe dzieło „Ogniem i mieczem", Twój „Po­top" doszedł pod strzechy nasze i w tych pi­smach poznaliśmy swojaka w Tobie. Bo nie sąśmy jeszcze tak wyszkoleni, aby dzieła wszystkich naszych pisarzy zrozumieć, ale Twój sposób pi­sania jest tak jakoś jasny, że każde nawet chłop­skie dziecko zrozumie, co mówi Twój przepyszny Zagłoba, co mówią inni bohaterowie Twoi, a wreszcie i rusini. Tak pisać, to sztuka, i nie dziw, że Twe dzieła taki przystęp do nas zna­lazły".

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19 maja 1916

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.