10 czerwca 1923

Henryk Sienkiewicz do dziennikarzy polskich

 

W odpowiedzi na przesłany adres otrzymało Tow. dziennikarzy polskich od czcigodnego autora trylogii list następującej treści:

            Czcigodni i drodzy koledzy!

            Dziś otrzymałem wasz zaszczytny dla mnie adres z wyrazami uznania dla mej obywatelskiej i pisarskiej działalności — i z życzeniami z powodu mego siedemdziesięciolecia. W odpowiedzi

przesyłam wam słowa najgorętszej, serdecznej podzięki i wdzięczności, albowiem wasze uznanie i wasze koleżeńskie dla mnie uczucia są mi najlepszą nagrodą za długoletnią moją pracę, która była tylko częścią pracy ogólnej, podjętej i prowadzonej przez literaturę i dziennikarstwo dla dobra Ojczyzny i Narodu. Więc dziękuję wam, jako kolega kolegom i jako towarzysz z pod tej sam tj chorągwi, a na wasze życzenie odpowiadam życzeniem, abyśmy, jako żołnierze „wojującego kościoła polski“, mogli jak najprędzej oglądać jego ostateczny tryumf.

            Z głęboką czcią i wdzięcznością

Henryk Sienkiewicz

Vevey, 24 maja 1916.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 4 czerwca 1916 

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.