10 czerwca 1923

Wieczór Sienkiewiczowski

 

W piątek odbył się w teatrze lwowskim uroczysty wieczór ku czci Sienkiewicza, urządzony staraniem Kola artystyczno-literackiego na dochód głodnych Litwy.

Po pięknem przemówieniu p. Adama Krechowieckiego i apoteozie układu T. Rybkowskiego (u stóp biustu mistrza malownicza grupa nieśmiertelnych Sienkiewiczowskich postaci) odegrali artyści dramatu dwie fraszki sceniczne Sienkiewicza: „Muszę odpocząć" i „Zagłoba swatem“ .

 

Drugą koncertową część wieczoru wypełniły produkcye artystyczne pp.: Barwińskiej, Bohus-Hellerowej, Korolewicz-Waydowej, Ottawowej, Łowczyńskiego, Tarnawskiego i Bydlewieza.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-06-2016

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.