22 września 1923

Obchód Sienkiewiczowski w Sosnowcu w Królestwie Polskiem.

 

W „Kur. Zagł.” czytamy: Obchód ku uczczeniu Henryka Sienkiewicza wypadł, jak tego należało wyczekiwać, poważnie i okazale. Mimo niepogody, cały dzień tłumy wylegały na ulice — nie było nikogo, ktoby nie ozdobił piersi Żetonem obchodowym. Kwestarki i kwestarze mieli żniwo nielada, a Tow. Dobroczynności plon obfity. Dzień 8. października był naprawdę dnieni Sienkiewicza. Już rano na nabożeństwo do kościoła Serca Jezusowego ściągnęły różne korporacye, szkoły męskie, aby w pochodzie ze sztandarami wyruszyć do kościoła parafialnego.

Pochód ruszył o godzinie 9. ulicą Trzeciego Maja i Małachowskiego. W kościele parafialnym odprawił uroczystą Mszę św. ks. Fr. Raczyński, kazanie wygłosił ks. proboszcz F. Pienkicwicz. Wszystkie sale odczytowe były w ciągu dnia przepełnione. Na odczytach widziało się poważnych wiekiem i dzieci, robotnika i inteligenta. W kilku miejscach tłumy całe musiały opuścić wejścia na salę z powodu braku miejsc.

 

Wieczorem na sali Związku 2elaznego odbył się koncert i raut z wybornym pro-gramem, który zgromadził tłumy publiczności.

 

Praca: tygodnik polityczny i literacki, ilustrowany, 29-10-1916

 

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.