28 września 1920

Z Doliny Szwajcarskiej.

Zeszłej niedzieli w salonach Doliny Szwajcarskiej, pod protektoratem ks. Fr. Radziwiłła odbyła się loterja fantowa w połączeniu z przedstawieniem. Zespół dramatyczny odegrał znany wodewil z francuskiego M. Ilonore p. t. „Grzeszki babuni”. Przedstawienie wypadło bez zarzutu. Tak całość jak i pojedyncze role, odegrane były ze zrozumieniem. Przedstawienie urozmaicone było deklamacja dr Kamińskiego oraz muzyka.

 

Przegląd Poranny, 07-11-1916

 

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.