22 września 1923

Po zgonie śp. Henryka Sienkiewicza

Z powodu zgonu ś. p. Henryka Sienkiewicza powiewają także czarne chorągwie z gmachu Akademii Umiejętności i z lokalu „Klubu prawników i literatów” przy placu Szczepańskim. W szkołach krakowskich niższych i wyższych wczoraj na lekcyach języka polskiego i literatury profesorowie i nauczyciele poświęcili gorące żałobne wspomnienie Zmarłemu. Na murach miasta pojawiły się wczoraj

żałobne karty, donoszące o zgonie śp. Henryka Sienkiewicza, prezesa Generalnego Komitetu pomocy dla ofiar wojny w Polsce, wydane przez krakowski książęco-biskupi Komitet pomocy dla dotkniętych klęską wojny. Żałobne nabożeństwo za spokój duszy wielkiego pisarza odbędzie staraniem powyższego Komitetu w poniedziałek, dnia 20 bm. o 9 rano w kościele NP. Maryi. Prezydyum miasta Krakowa wysłało do wdowy, pani Henrykowej Sienkiewiczowej w Vevey w Szwajcaryi telegram. Również telegramy na ręce rodziny śp. Henryk a Sienkiewicza przesłał Zarząd Główny Tow. Szkoły Ludowej, tudzież Tow. Sztuk Pięknych w Krakowie.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19 listopada 1916

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.