5 grudnia 1921

Uroczystości Słowackiego w Genewie.

Z Genowy donoszą nam: W niedzielę 3 grudnia rb. odbędzie się w Genewie na przedmieściu Paquis przy ulicy Plantamour 23 uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej Juliusza Słowackiego w miejscu, w którem wielki nasz poeta mieszkał w latach 1833-1836, gdzie powstał jego „Kordyan" i „Balladyna". Uroczystości rozpoczną się dnia poprzednie go (sobota 2 grudnia) uroczystem polskiem zebraniem, poprzedzonem prelekcyą „Witolda Bełzy” O patryotyzmie Słowackiego",

Nazajutrz rano odprawione będzie w genewskim kościele Notre Dame solenne nabożeństwo, poczem publiczność uda się na ulicę Plantamour, gdzie nastąpi akt odsłonięcia tablicy. Podczas odsłonięcia przemawiać będą: w języku francuskim znany francuski publicysta, profesor uniwersytetu genewskiego dr. Edmond Privat, w języku polskim poeta Jan Pietrzycki, który też dokona uroczystego aktu odsłonięcia. Tablicę z białego kararyjskiego marmuru wykonał artysta - rzeźbiarz Louis Wethli.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21-11-1916

 

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.