21 lipca 1918

Teatr Rozmaitości.

W nadchodzącą niedzielę o godz. 4 po poł. po cenach, do połowy zniżonych, ukaże się komedia Al. hr Fredry „Pan Jowialski" z pp. Micińską, Trapszową, Lorencówną, J. Leszczyńskim, Frenklem,. Rapackim, Januszem i Skarzyńskim.

Na mocy umowy z p. Kaz. Korwin-Piotrowskim, bratem i pełnomocnikiem Gabryeli Zapolskiej, Zarząd Zrzeszenia Teatru Rozmaitości pozyskał wyłączne prawo wystawienia w Warszawie jej znakomitej sztuki p. t. „Carewicz.", która zyskała w Wiedniu wyjątkowe powodzenie.

 

Wczoraj odbyła się próba generalna z nowej czteroaktowej sztuki St. Kozłowskiego „Apostata" odtwzrzającej ciekawe momenty z dziejów rosyjsko-polskich przy końcu XVIII stulecia. Efektowne i dramatyczne sytuacje sztuki wywołałyjuż na próbie silne wrażenie. Główne role plastycznie wychodzą w grze pp. Ludowej (carowa Elżbieta), Ordon-Sosnowskiej (Katarzyna), Węgrzyna (rola tytułowa) i Leszczyńskiego (Stanisław Poniatowski). Inne ważniejsze role odtworzą pp. Weryho, Borodicz, Lorenc, Michałowie; Mroczkowska, Skarzyński. Różański i inni.

 

Sztuka reżyserowana przeż p. Janusza. Nowe dekoracje wykanał p. Kczlowski.

 

Nowa Gazeta, 11-10-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.