17 grudnia 1918

Gustaw Klimt.

Z Wiednia donoszą o śmierci znakomitego malarza, który przez ostatnich dwadzieścia lat był jedną z najwybietniejszych osobistości tamtejszego świata artystycznego. Urodzony w r. 1862, zasłynął w młodych latach jako dekorator kilku teatrów niemieckich i zamków książęcych. Później przeszedł do obozu impresjonistów i założył słynną Secesję, przeciwstawającą się odtąd stale konserwatywnemu Kunstlerhaus.

 

Kurjer Lwowski, 09-02-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.