20 marca 1919

Afisze wojenno-pożyczkowe.

W berlińskim centralnym instytucie wychowania publicznego zgromadzono 38 tysięcy książek dotyczących wojny i 2,500 pism. 85 pism redagowanych w okopach po obydwóch stronach frontu uzupelnia tę niezwykłą kolekcję eksponatów wojennych.

 

Dla historyka rzeczy te w przyszłości będą świetnym materiałem do zrozumienia psychologji walczących narodów. Dowie się z nich, jakie uczucia ożywiały Niemców, Francuzów, Anglików, Włochów, Polaków czy Rosjan.

 

W kolekcji berlińskiej specjalny dział moją afisze pożyczkowo-wojenne. W afiszach tych wypowiada się też doskonale psychika poszczególnych walczących nacji.

 

Odpowiednie urzędy finansowo-państwowe prowadzą bardzo ożywioną agitację za zdobyciem środków na prowadzenie wojny. Tak państwa centralne, jak i państwa koalicji organizację agitacyjną w tym względzie doprowadziły do maksimum sprawności. Pisma codzienne, tygodniowe, miesięczniki oddały w tym względzie duże usługi, jako informatorzy i agitatorzy.

 

We wszystkich urzędach, na wszystkich rogach ulic, teatrach, klubach, kolejach porozklejano poza tem specjalne afisze agitujące. Do wykonania tych afiszów zużytkowano najlepsze siły artystyczne. W Niemczech urządzono nawet konkurs na afisz pożyczkowo-wojenny, który przyniósł artyście nagrodę w sumie 100 tysięcy marek.

We Francji w dziale afiszowym współpracowali tacy artyści, jak Duval, Leandre, Willette, Collin, Cottet, Forain.

 

W Niemczech cały świat artystyczny stanął do apelu.

Afisz wykonany przez artystę, zaciestorycznej, aby umiejętnie, fachowo rozczy atrakcją, która czyni sprawę popularną.

 

Kolekcja afiszy tego rodzaju, zebrana przez niemiecki centralny instytut, będzie insteresujacym przyczynkiem do zrozumienia współudziału pracy artystów dla wojny. Artystcznie jest to też niezwykle ciekawa kolekcja: wypowiada się przez nią temperament narodowy poszczególnych twórców.

Świat: pismo tygodniowe ilustrowane, 09-03-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.