20 marca 1919

Potrącenia za udział w strajku

Magistrat zawiadomił radę miejską, że otrzymał wniosek tymczasowej delegacji pracowników mińskich co do przekazania na szerzenie oświaty i kultury na Podlasiu i Chełmszczyźnie funduszu, powstałego z 4% potrąceń z pensji za udział w strajku w d. 15 stycznia pracowników miejskich, do którego to przedstawienia dołączyli się następnie pracownicy sekcji tanich kuchni.
Sprawa ta była przedmiotem specjalnych obrad w d. 1 i 5 b. m. i zdecydowana została przez magistrat przychylnie.
Kurjer Warszawski, 17-03-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.