19 marca 1919

Lucjan Rydel

Twórca „Zaczarowanego koła”, znany poeta i dramaturg Lucjan Rydel zmarł w 50 roku życia d. 7 b. m. w Bronowicach. Urodził się on w r. 1868 w Krakowie, jako syn znanego profesora okulistyki na uniwersytecie Jagiellońskim. Szkoły średnie i uniwersytet ukończył w rodzinnym Krakowie. Później był czynny jako profesor literatury polskiej na Kursach im. Baranowskiego i sprawował urząd archiwisty w bibljotece Jagiellońskiej.

Rydel przyjmował czynny udział w walce o nowe hasła „Młodej Polski”. W twórczości swojej jednak hołdował tradycyjnym zdobyczom kulturalnym formalizmu artystycznego. Wydał w r. 1898 swoje kunsztowne „Poezje”, w roku 1899 otrzymał pierwszą nagrodę na konkursie im. Paderewskiego za baśń dramatyczną p. t. „Zaczarowane koło”. Z dzieł jego teatralnych dużym powodzeniem cieszyła się jego trylogja p. t. „Ostatni z Jagiellonów”.

 

Rydel znakomicie przełożył część „Iljady” i ożywił tchnieniem swojej intuicji przygodę p. t. „Ferenika i Pajsedoros”.

 

Przedwczesna śmierć Rydla czyni dotkliwą stratę literaturze polskiej.

 

Część jego pamięci!

 

Świat: pismo tygodniowe ilustrowane, 13-04-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.