22 września 1919

Prof. Lalowicz,

znakomity pianista, który jest dziś poważną siłą konserwałoryum wiedeńskiego, będzie dawał jak się dowiadujemy, dwa razy na miesiąc lekcye zbiorowe w Krakowie. Pierwsza lekcya już się odbyła w niedzielę ubiegłą w składzie fortepianów p. Smolarskiej przy ul. Wolskiej przy udziale kilkunastu uczenie. Rzecz naturalna, Że gotowość prof. Lalewicza udzielania lekcyi w Krakowie spotkała się z żywem uznaniem w sferach muzykalnych naszego grodu.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 26-09-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.