5 grudnia 1919

Teatr Polski

Dziś „Książe Niezłomny”—ostatnie wieczorne przedstawienie potężnego dzieła. Wobec rosnącego wciąż powodzenia „Cyrulika sewilskiego”, T. Polski grać będzie to genialne scherzo, wiecznie młode i żywe aż do premjery „Don Juana” T. Rittnera. W niedzielę 6-go b. m.. zaczyna się cykl przedstawień po południowych, po cenach znacznie zniżonych, poświęcony arcydziełom literatury scenicznej rodzimej i zagranicznej. Cykl ten otworzy „Książę Niezłomny (z pp. Leszczyńskim i Osterwą w rolach głównych), ze względu, by najszersze warstwy publiczności poznały utwór i zaznajomiły się z nowoczesnym sposobem jego inscenizacji.

Nowa Gazeta, 03-10-1918 [Foto.: Świat: pismo tygodniowe ilustrowane, 21-09-1918]

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.