5 grudnia 1919

P. Józefina Bielska

przez trzy lata przymusowego pobytu w Rosji, występowała z wielkiem powodzeniem w ogromnej ilości miast ex-potężnego państwa ex-carów, Krytyka rosyjska zachwycała się umiejętnością śpiewaczą naszej artystki. Obecnie p. Bielska występuje gościnnie w „Czarnym Kocie”, gdzie co wieczór jest przedmiotem gorących oklasków.

Świat: pismo tygodniowe ilustrowane, 21-09-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.