25 czerwca 1919

Stulecie filomatów.

Setną rocznicę założenia Towarzystwa Filomatów uczcił Zw. "Eleuterya" w Krakowie uroczystym wieczorem, urządzonym bez rozgłosu - (bo w czasie, kiedy pisma w Krakowie z powodu strajku nie wychodziły) - w dniu 29. maja 1918 w sali Kopernika Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Publiczność wypełniającą po brzegi salę przywitał w gorących słowach imieniem Towarzystwa p. Kołomłocki (3-cia osoba na rycinie), który wykazał pokrewieństwo dzisiejszych organizacyj ideowych z Filomatami.

Dr. K. Lubecki (5-ta osoba na rycinie), członek Akademii, w źródłowo opracowanym odczycie dał wyczerpujący obraz działalności Filomatów i scharakteryzował postacie głównych ich przywódców, jak: Mickiewicza, Zana, Czeczota, Malewskiego, Jeżewskiego i zakończył wezwaniem do młodzieży polskiej, by wstępowała w ślady tych, których hasłem było: Ojczyna, nauka i cnota.

 

Do uświetnienia wieczoru przyczyniła się utalentowana deklamatorka p. M. Malicka (4-ta osoba na rycinie) wygłoszeniem utworów nastrojowych Mickiewicza, Konopnickiej i Kasprowicza - oraz chór młodzieży pod artystyczne m kierownictwem prof. St. Bursy.

 

Choralnem odśpiewaniem przez zgromadzoną publiczność "Roty" Konopnickiej zakończyła się podniosła uroczystość.

 

Zamieszczona rycina przedstawia grupę występujących w Wieczorze i prezydyum Zw. "Eleuteryi"; zdjęcie dokonane po uroczystości w sali Kopernika Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Praca: tygodnik polityczny i literacki, ilustrowany, 22-09-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.