12 lipca 1920

Kino-teatr „Polonja".

Dziś benefis Czesławy Siekierzyńskiej, dyrektortowej i reżysera teatru. Oprócz doborowych obrazów grana będzie arcywesoła operetka w 1 m akcie „Narzeczony w koszu". Wnioskując z sympatii, jaką cieszy się ta popularna artystka w naszem mieście, powodzenie wieczoru zapewnione.

 

Ten wyraz sympatii i życzliwości słusznie się dyr. Siekierzyóskiej należy za jej wybitne zdolności artystyczne; zna ją bowiem nasza publiczność teatralna jako artystkę wysoce uzdolnioną, jedną z najlepszych się charakterystycznych naszych scen. P. Stekierzyńską dobrze poznał Lublin w tym względzie, zarówno na scenie Teatru Wielkiego, jakoteż później „Czarnego Kota", a obecnie „Polonji".

 

Ziemia Lubelska, 22-03-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.