13 grudnia 1919

Julian Ejsmond.

Ministeryum Kultury i Sztuki udzieliło nagrody w sumie 3000 marek znanemu poecie, p. Julianowi Ejsmondowi, za ogłoszony świeżo tom przekładów „Poezyi Łacińskich Jana Kochanowskiego” *), zawierający wszystkie utwory genialnego poety, pisane w tym języku. P. Ejsmond, jak się dowiadujemy, pracuje z kolei nad przekładem dzieł Sarbiewskiego.

*) Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa-Kraków, 1919 r.

 

Tygodnik Illustrowany, 02-08-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.