2 kwietnia 1920

Polski Związek Przemysłu Filmowego.

W dniu 22-go b. m. na Ogólnem Zebraniu przedstawicieli ajencji kinematograficznych w Rzeczypospolitej Polskiej, został utworzony ostatecznie „Polski Związek Przemysłu Filmowego1'. Do Zarządu zostali wybrani pp.: Czyżewski („Corso"),’ Lissau („Scala"), Pianowski („Sarmata"), inż. Szwejcer („Polfilma") i Zylberlast („Lux“).

 

Na razie, posiedzenia zarządu odbywać się będą w lokalu „Polfilmy” (Moniuszki 11).

---------

W dniu 27 b. m. w sali posiedzeń wytwórni „Polfilmy", odbyło się zebranie członków związku przemysłowców filmowych, reprezentowanych obecnie przez 20 biur. Przewodniczył prezes związku inż. Józef Szwejcer, pióro sekretarza trzymał p. L. Lissau.

 

Przyjęto do wiadomości wystąpienie ze związku firm: „Sfinks", „Lux“, „Petef“, „Varsovie“, „Ornak" i „Polo Americana", które tworzą oddzielny blok, oparty na kapitałach niemieckich i mający na celu opanowanie rynku przez filmy niemieckie. Następnie tematem ożywionej dyskusji były nowe warunki pracy i płacy, przedłożone chlebodawcom przez związek pracowników kinematograficznych (o sprawie tej pomówimy obszerniej w najbliższym numerze).

 

Wreszcie pp. Szwejcer i Pianowski zdali sprawę z konferencji z odnośnemi władzami, które fakt powstania związku przyjęły bardzo życzliwie i zapewniły mu swoją opiekę.

 

W zakończeniu przyjęto jednogłośnie list „Czerwonego krzyża", który zwraca się z prośba, aby w czasie od 1—7 lutego pobierano na rzecz tej instytucji po 50 fen. od biletu i ułatwiono w kinoteatrach kwestę. Ze swej strony członkowie związku postanowili złożyć na rzecz „Czerwonego krzyża" po 100 marek od kina. Za ten obywatelski czyn wyrazić możemy słowa uznania.

 

W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele jedenastu biur.

 

Kino, 29-01-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.