1 października 1920

Artystyczne małżeństwo.

Dnia 1-go lipca r.b. w kościele u Wizytek ks. Nowakowskiego pobłogosławił związek małżeński pomiędzy p. Wandą Młynarską, córką dyrektora Opery warsz. i konserwatorjum muzycznego a p. Wiktorem Łabuńskim znanym pianistą. Szczęść Boże młodej parze!

Świat, 10-07-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.