6 czerwca 1923

60 rocznica zgonu Syrokomii

60 rocznica zgonu Syrokomii upłynęła dnia 15 bm. Również w tym miesiącu, t. zn. dnia 29 upływa 99 rocznica urodzin poety.

Rycina nasza przedstawia pomnik Syrokomii, który stanie niebawem w Wilnie. Pomnik jest dziełem artysty-rzeźbiarza Jachimowicza.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21-09-1922

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.